Sirah Sahabat ke 22 - Ikrimah Bin Abi Jahal Radhiallahu'anhu
Aug 20, 2017
  • 435

"Berbai'at untuk Mati di Perang Yarmuk"

Dia adalah seorang anak laki-laki dari Fir'aunnya Umat ini. Dia tumbuh besar di dalam kekafiran dan kemusyrikan. Sehingga ia pun menjadi salah satu musuh bagi Nabi Muhammad ﷺ dan para Sahabatnya.

Akan tetapi Allah berkehendak lain, Allah menanamkan keimanan ke dalam dadanya. Ia pun masuk Islam dan menjadi salah satu pasukan inti dalam peperangan demi membela Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia pun mati sebagai seorang Syuhada. Siapakah sosok laki-laki yang mulia ini?

Channel resmi:
http://www.youtube.com/khalidbasalamah
http://www.youtube.com/c/khalidbasalamah/live
https://soundcloud.com/khalidbasalamah
facebook.com/ustadzkhalid
instagram.com/ustadzkhalid
twitter.com/ustadzkhalid
plus.google.com/+khalidbasalamah

Website: http://www.khalidbasalamah.com
Website: http://www.yourlisten.com/khalidbasalamah