Dakwah Kepada Orang Tua - Ustadz Adi Hidayat, Lc,. MA.
Sep 10, 2017
  • 246

[Dakwah Kepada Orang Tua]

Tidak sedikit didapati kaum muslimin melakukannya tanpa berbekal ilmu sehingga justru mendatangkan kemadhorotan. Terkadang didapati seseorang telah sedemikian semangat dalam berdakwah kepada masyarakat tetapi dia lupa kepada keluarga dekatnya bahkan kepada kedua orang tuanya. Terkadang pula didapati mereka yang bersemangat dalam berdakwah kepada keluarga dekat juga kepada orang tuanya tetapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang mesti dilakukan sehingga bukan kebaikan yang dia dapat akan tetapi justru kejelekan, bukan dengan perbuatan tersebut dia berbuat baik kepada orang tua tetapi justru berbuat durhaka kepada keduanya.

Socmed Akhyar TV :

Facebook : facebook.com/akhyartv
Instagram: instagram.com/akhyartv & instagram.com/ustadzadihidayat
Telegram : telegram.me/akhyartv
Twitter : twitter.com/akhyartv