Karunia Terbaik Buat Wanita
May 25, 2018
  • 197

Feminisme senantiasa menyalahkan Islam sebagai agama yang bias gender, sangat berpihak pada lelaki dan memandang wanita rendah. Padahal Islam adalah agama yang justru menjadikan wanita mulia, fitrah dan tinggi

Bagaimana pembahasan wanita dalam Islam? Bagaimana Islam menempatkan wanita dalam kehidupan sosial? Meninggikan derajatnya tanpa merendahkan dirinya sebagaimana feminisme?

Silakan tonton kajian ini, terimakasih pada SalingSapaTV