Dzikir Al-Matsurat Pagi - Ustadz Hanan Attaki, Lc | Menenangkan Hati
Nov 13, 2018
  • 525

#DzikirMatsuratPagi
------------------------------------
Dzikir Matsurat Pagi : https://youtu.be/CuskYr_wVmU
Dzikir Matsurat Petang : https://youtu.be/0s5QilkJ0Rk
------------------------------------

1.Membaca Al Fatihah
2. Membaca 10 ayat dari Surat Al Baqarah (Ayat 2-5, 255-257, 284-286)
3. Membaca Surat Ali Imran ayat 1-2
4. Membaca surat Thaha ayat 111-112
5. Membaca surat At Taubah ayat 129 (7x)
6. Membaca surat Al Kafirun ayat 1-6
7. Membaca surat Al Ikhlash, Al Falaq, dan An Naas (masing-masing tiga kali)
8. Membaca Dzikir Pagi dan Sore
9. Membaca Dzikir
10. Membaca Dzikir Sebagai Rasa Syukur (3x)
11. Membaca Dzikir Pujian
12. Dzikir Agar Di-Ridhoi Allah (3x)
13. Membaca Dzikir Tasbih (3x)
14. Membaca Doa Perlindungan dari Musibah (3x)
15. Membaca Doa Agar Terhindar dari Syirik
16. Membaca Doa Perlindungan dari Keburukan-Keburukan(3x)
17. Membaca Doa Agar Terhindar Dari Kesulitan
18. Membaca Doa Memohon Kesehatan dan Perlindungan dari Kekufuran, Kefakiran,dan Azab Kubur (3x)
19. Membaca Sayyidul Istighfar
20. Membaca Doa (3x)
21. Membaca Tasbih (100x)
22. Membaca Dzikir (10x atau 1x)
23. Membaca Doa Memohon Pertolongan, dan Perbaikan Urusan
24. Membaca Doa Permohonan Ilmu, Rizki, dan Amal
25. Membaca Istigfar (100x)
26. Membaca Doa Agar Hati Diteguhkan
27. Membaca Shalawat (10x)
------------------------------------------------------------------

DZIKIR tak lain adalah sarana untuk membangun cinta dengan Allah—mengingat Ia di setiap saatnya. Bila ini terjalin maka lahirlah hamba yang selalu mengingat dan diingat Allah. Yang demikian ini akan menguatkan hati dan menjaga kestabilan jiwa.

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan nama) Allah dengan berdzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Al-Ahzab : 41-42)

“Adalah Nabi saw, jika masuk sore hari membaca: amsaina Wa amsalmulku lillah… dan jika masuk pagi hari beliau membaca: ashbahna wa ashbahal mulku lillah,” (HR.Muslim).

Kalimat-kalimat yag diucapkan Nabi itulah yang terdapat dalam Al-Ma’tsurat—dzikir pagi dan petang.
Al-Ma’tsurat adalah kumpulan wirid yang disusun oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Di dalamnya terdiri dari ayat-ayat pilihan dan lafal-lafal dari hadits Rasulullah saw. yang biasa beliau amalkan dalam wiridnya. Kata ‘Ma’tsur’ sendiri artinya yang dituntunkan (ada riwayatnya) oleh Rasulullah saw. Al-Ma’tsurat bisa kita amalkan setiap hari pada pagi dan petang hari.

Cukuplah kiranya hadits berikut untuk menjelaskan keutamaan dzikir dan para pelakunya.
Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, “Aku itu ada pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku akan menyebutnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam sebuah jamaah, Aku akan menyebutnya di dalam jamaah yang lebih baik dari mereka.” (Muttafaq ‘alaih)

Keutamaan dan manfaat membaca lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Rasulullah saw bersabda, “siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, ‘ Allahumma inni asbahtu minka fi ni’matin…’ tiga kali ketika pagi hari dan tiga kali ketika sore, Allah menyempurnakan nikmatnya atasnya.” (HR.Ibnu Saunni)
Dari Abdullah bin Ghannam al-bayadhi, sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda,” Siapa yang membaca ketika pagi ‘ Allahumma maa ashbaha bii min ni’matin au bi ahadin min khalkika falakal hamdu walakasyukr’ sungguh telah menunaikan syukur hari itu, dan siapa yang membaca pada sore hari, sungguh telah menunaikan syukur malamnya,” (HR. Abu Dawud).

Dari Nabi saw, “ penghulu istighfar adalah Allahumma anta rabbi…’barangsiapa membacanya di siang hari yakin dengannya, kemudian mati hari itu sebelum sore hari maka dia termasuk ahli surga, dan siapa yang membaca pada malam hari yakin dengannya lalu ia mati sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga,” (HR. Bukhari).

Dari Abu Ayyasy, sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda, ‘siapa yang mengucapkan ketika pagi hari ‘ laa ilaaha illallah….adalah baginya sebanding memerdekakan budak dari putra Isma’il, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh kesalahan, diangkat sepuluh derajat, dan dia dalam penjagaan dari setan hingga sore, dan jika ia baca ketika masuk sore maka baginya seperti itu pula.’ (HR. Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Hibban).

Itulah keutamaan dan manfaat membaca yang dianjurkan oleh Rasulullah setiap pagi dan sore. Dzikir yang merupakan karakteristik para ulul albab (orang-orang yang berakal).